Download Kajian: Keutamaan Shahabat Abu Bakr Umar Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

Download Kajian: Keutamaan Shahabat Abu Bakr ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab al-Faruq, Utsman bin Affan Dzun Nurain, dan Ali bin Abi Thalib
Bersama: al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar hafizhahullah
Membahas: Kitab Syarh Lum’atil I’tiqad karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaiminrahimahullah
Fashl Fadhail Shahabah
Masjid Ma’had al-Anshar Wonosalam Sukoharjo Ngaglik Sleman
Malam Sabtu, 17 Februari 2012 / 25 Rabiul Awwal 1433 H

Isi Materi:

Abu Bakr

 • Mengulang  pelajaran lalu, dan tambahan keutamaan Abu Bakr:
  • paling banyak andilnya dalam islam dalam menyumbangkan harta dan lainnya,
  • pernah dinyatakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Semua pintu masjid nabawi tertutup kecuali pintu Abu Bakr.”
 • Abu Bakr adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk islam.
 • Waraqah bin Naufal -yang sempat berkata akan beriman dengan Nabi bila berumur panjang- sudah meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah.

Umar bin al-Khaththab
Di antara keutamaan Umar bin al-Khaththab:

 • Umar adalah muhadatsts mulham (yang Allah beri ilham dan tampakkan al-hak melalui dirinya)
 • Umar pernah berharap agar Khamr diharamkan Allah, dan itu dikabulkan Allah
 • Umar pernah berpendapat agar tawanan perang Badr dibunuh, dan itulah yang dibenarkan Allah.
 • Agamanya sempurna sebagaimana dimimpikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
 • Tidak ada ikhtilaf (perselisihan pendapat) tentang didahulukannya Abu Bakr dan Umar

Utsman bin Affan

 • Laqab (julukan) dan nama lengkap Utsman bin Affan
 • Kenapa beliau mendapat laqab Dzun Nurain
 • Darul Arqam tempat para shahabat belajar ilmu agama pada masa-masa awal
 • Kisah ditunjuknya ahli musyawarah yang enam pada masa shahabat oleh Umar bin al-Khaththab
 • Abu Ubaidah bin al-Jarrah -yang termasuk dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga- tidak masuk dalam ahli musyawarah, kenapa?
 • Sa’id bin Zaid -yang juga termasuk dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga- tidak masuk dalam ahli musyawarah, kenapa?
 • Semua ahli musyawarah pantas untuk menjadi khalifah
 • Utsman shahabat ketiga yang terbaik dari ummat ini, kenapa?
 • Keutamaan Utsman sebagai orang terbaik ketiga, awalnya merupakan pendapat jumhur shahabat, kemudian menjadi ijma (kesepatakan) ahlussunnah
 • Apakah orang yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibanding Utsman bin Affan salah? Apakah sesat?
 • Bagaimana dengan orang yang berpendapat bahwa Utsman tak berhak menjadi khalifah ketiga?
 • Utsman adalah orang ketiga yang diberi kabar gembira masuk surga setelah Abu Bakr dan Umar
 • Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan Malaikat merasa malu kepada Utsman
 • Utsman lah yang menggali sumur Rumah
 • Utsman lah yang membekali jaisy al-‘usrah

Ali bin Abi Thalib

 • Keutamaan Ali bin Abi Thalib sebagai pembuka/penakluk benteng Khaibar
 • Hadits-hadits tentang keutamaan Ali lebih banyak dibanding tiga khalifah sebelumnya, kenapa?
 • Kedudukan Ali bin Ai Thalib terhadap Rasulullah seperti kedudukan Harun dengan Musa ‘alaihimassalam

Link Downloaddisini (MP3, 6,9 MB Durasi 61 menit)
Menyusul kajian yang lain Insya Allah.

Tinggalkan Balasan